Cançó Alfabet-Alfabet

l'Alfabet

The Alphabet Song

A per poma i
B per la pilota
C per a gat i
D per a nina
E per a ou i
F per a la granota
G per a vidre i
H per a barret
Jo per igloo i
J per embús
K per kite i
L per a xai
M per home i
N per net
O per ceba i
P per bolígraf
Q per la reina i
R per anell
S per a estrelles i
T per tren
U per a paraigües i
V per a la furgoneta
W de servei i
X a la casella
I per iot i
Z per al zoològic

Ara ho sé, igual que tu!

A, b, C, d -letters
A, B, C - majúscules
a, b, c - lletres petites
a, e, lo, u - vocals
b, c, d, f, g, etc. - consonants
poma, bola - paraules