Números cardinals, nombres ordinals

Nombres

Nombres: com dir- les fraccions, Decimals, zero, Càlculs parlats ...

Nombres cardinals


0 zero 1 un 2 dos 3 tres
4 quatre 5 cinc 6 sis 7 set
8 vuit 9 nou 10 deu 11 onze
12 dotze 13 tretze 14 catorze 15 quinze
16 setze 17 disset 18 divuit 19 dinou
20 vint 21 vint-i-un 22 vint-i-dos 30 trenta
40 quaranta 50 cinquanta 60 seixanta 70 setanta
80 vuitanta 90 noranta 100 cent
101 cent (i) un
102 cent (i) dos 1,000 mil
10,000 deu mil 100,000 cent mil
1,000,000 un milió de 1,000,000,000 mil milions

Nombres ordinals

1st primer 2nd segon 3rd tercer 4 quart 5 cinquè
6 sisena 7a setena 8a vuitena 9a novena 10 desena
11, onzena 12, dotzena 13, decimotercera 14, número catorzè
15, quinzena 16, setzena 17, xifra xxXXX, divuitena
19 decimonoveno 20 vint 21 vint-i-primer 22 vint-segon
30, trenta 40, quarantena 50, cinquantè 60, sextess 70, setzè
80, vuitanta 90, dinou 100, centena
101st cent (i) primer 102nd cent (i) segon
1,000, una mil·lèsima 10,000, deu mil·lèsimes 100,000, cent mil·lèsimes
1,000,000, una mil·lèsima 1,000,000,000, una mil·lèsima

1, 3, 5, 7, nombres imparells etc.
Nombres parells 2, 4, 6, 8, etc.

+ plus
- menys
x vegades
/ dividit per
= és igual

1 un
2 dos
3 tres
4 quatre
5 Eve
6 sis
7 set
8 vuit
9 nou
10 deu
11 onze
12 dotze
13 tretze
14 catorze
15 quinze
16 setze
17 disset
18 divuit
19 dinou
20 vint
21 vint-i-un
22 vint-i-dos
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 seixanta
70 setanta
80 vuitanta
90 noranta
100 a / cent
101 a / one hundred and one
140 a / cent quaranta
200 dos-cents no dos centenars
1,000 a / mil
1,050 a / one thousand and fifty
1,250 a / mil dues-centes cinquanta
2,000 dos mil
100,000 a / cent mil
1,000,000 a / un milió
2,000,000 dos milions no dos milions

En grans quantitats (més de 999), escriviu una coma (,) entre milers i centenars, per exemple 11,000, i entre milions i milers, per exemple 3,000,000.