CONTENIDORS, QUANTITATS

CONTENIDORS I QUANTITATS

bossa de 1
Ampolla 2
Quadre 3
4 grup
5 pot
Cartró 6
Contenidor 7
8 dotzena *
Cap 9
10 jar
11 pa torrat
12 paquet
paquet de 13
rotllo 14
Paquet de sis 15
16 pal
17 tub
Pinya 18
19 quart
20 mig galó
21 galó
22 litres
23 lliures

Contenidors, quantitats - Alimentació - Picture Dictionary

Contenidors, quantitats - Alimentació - Picture Dictionary

bossa de 1

2 pot

3 Jar

Ampolla 4

Cartró 5

Pa 6

X Tub / contenidor 7

Quadre 8

Contenidors, quantitats - Alimentació - Picture Dictionary

rotllo 9

10 tub

Paquet de sis 11

Contenidors, quantitats - Alimentació - Picture Dictionary

12 una tassa

13 una cullerada

14 una cullereta

15 un galó

16 un quart

17 una pinta

Contenidors, quantitats - Alimentació - Picture Dictionary

18 una lliura

19 una unça

Contenidors, quantitats - Alimentació - Picture Dictionary

20 buit

21 una quarta part

22 un tercer complet

23 mig ple

24 tres trimestres plens

25 complet