SUBSTÀNCIES DE LA HABITATGE, PRODUCTES DE BEBÉ, ALIMENTACIÓ DE PET

SUBSTÀNCIES DOMÈSTIQUES, PRODUCTES DE BEBÉ I ALIMENTACIÓ PET

Productes de paper

Tovallons 1
Tasses de paper 2
Teixits 3
Palles 4
5 plaques de paper
Tovalloles de paper 6
Paper higiènic 7

Articles per a la llar

Bosses sandvitx 8
9 bosses d'escombraries
Sabó 10
Sabó líquid 11
Paper d'alumini 12
Embolcall de plàstic 13
Paper encerat 14

Productes per a nadons

15 cereal per a nadons
16 aliments per a nadons
Fórmula 17
Tovallons 18
19 (disposable) bolquers

Menjar per a mascotes

20 menjar per a gats
21 menjar per a gossos