Problemes i reparacions de les llars

Problemes i reparacions de les llars

Productes de neteja, neteja de la llar i bugaderia

Un lampista
1 La banyera es filtra.
2 La pica està obstruïda.
3 L'escalfador d'aigua calenta no funciona.
4 El bany està trencat.
B roofer
5 El sostre s'està filtrant.
Pintor C (casa)
6 La pintura està pelant.
7 La paret és esquerdada.
D companyia de televisió per cable
8 La televisió per cable no funciona.
Reparador de electrodomèstics
9 L'estufa no funciona. 10 La nevera està trencada.
Especialista en control de plagues i extermini
11 Hi ha ... a la cuina.
una termita
b puces
formigues c
abelles d
e paneroles
rates f
g ratolins


G serralleria
12 El bloqueig està trencat.
H electricista
13 La llum frontal no funciona.
14 El timbre no fa sonar.
15 El poder està a la sala d'estar.
Tinc xemeneies
16 La xemeneia està bruta.
J home repairperson / "handyman"
17 Les fitxes al bany estan soltes.
Fuster de K
18 Els passos es trenquen.
19 La porta no s'obre.
L calefacció i aire condicionat
20 El sistema de calefacció està trencat.
21 L'aire condicionat no funciona.