INSTITUCIONS COMUNITARIS

INSTITUCIONS COMUNITARIS


Una estació de policia
Estació de bombers B
Hospital C
Ajuntament / ajuntament
E centre d'esbarjo
Abocament F
Centre d'atenció infantil H centre sènior
I església J sinagoga K temple mesquita L

Operador d'emergència 1
Oficial de policia 2
3 cotxe de policia
4 motor de bombers
Bomber 5
Sala d'emergència 6
7 EMT / paramedic
Ambulància 8
9 alcalde / administrador de la ciutat
Sala de reunions 10
Gimnàs 11
Director d'activitats de 12
Sala de jocs 13
Piscina 14
15 treballador de sanejament
Centre de reciclatge 16
17 treballador de cura infantil
Viver 18
Sala de jocs 19
20 treballador d'edat avançada / treballador d'atenció sènior